احداث بوستان ارغوان 


احداث بوستان ارغوان

محل پروژه : ایران ، تهران

متراژ : 4628 مترمربع

تاریخ شروع پروژه :92/05/14

تایرخ اتمام پروژه : 93/02/08

کارگزار : شهرداری منطقه 2 تهران


شهرسازی و جدول گذاری و کانیوبندی شهر خرمشهر

پیاده رو سازی در سطح خرمشهر

اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح شهر خرمشهر

محوطه سازی مسجد جامع خرمشهر

محل پروژه : ایران ، خرمشهر

تاریخ شروع پروژه : 93/12/02

تایرخ اتمام پروژه : 94/06/31

کارگزار : شهرداری منطقه 1

پایدار سازی خیابان مرجان (بوکان)

اجرای مبلمان شهری

اجرای سیستم روشنایی سطح منطقه2

بتن دکوراتیو
(نهج البلاغه)

(بزرگراه یادگار امام)

 

احداث بوستان محلی اوین درکه

احداث بوستان انارستان


 احداث بوستان انارستان

محل پروژه : ایران ، تهران

متراژ پروژه : 2390 مترمربع

تاریخ شروع پروژه :92/05/13

تایرخ اتمام پروژه : 93/02/08

احداث بوستان ارمکان