احداث و بهسازی مسیل خرگوش دره

محل پروژه : ایران ، تهران

تاریخ شروع پروژه : 93/03/19

کارگزار : سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران